5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.293
  • TIẾN LÊN MN 788.680
  • BINH XẬP XÁM 32.163
  • VÒNG QUAY 543.560