5
  • ĐÀO MỎ 5.177.067
  • MINI POKER 4.350.882
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.419
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 980.008
  • VÒNG QUAY 493.455
  • BINH XẬP XÁM 32.589