5
  • ĐÀO MỎ 4.000.823
  • MINI POKER 2.852.740
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 645.295
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 587.418
  • TIẾN LÊN MN 540.091
  • BINH XẬP XÁM 212.242