5
  • ĐÀO MỎ 3.977.423
  • MINI POKER 2.848.340
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 643.715
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.266
  • TIẾN LÊN MN 539.472
  • BINH XẬP XÁM 212.139