5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 309.544
  • TIẾN LÊN MN 217.595
  • BINH XẬP XÁM 160.970
  • VÒNG QUAY 505.750