5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.865.867
  • MINI POKER 3.790.821
  • TRÊN DƯỚI 2.287.891
  • TIẾN LÊN MN 715.755
  • VÒNG QUAY 409.635
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 255.274
  • BINH XẬP XÁM 97.519