5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 300.679
  • TIẾN LÊN MN 215.793
  • BINH XẬP XÁM 160.408
  • VÒNG QUAY 501.755