5
  • TRỨNG RỒNG 23.653.411
  • ĐÀO MỎ 10.707.367
  • MINI POKER 3.917.321
  • TRÊN DƯỚI 2.451.991
  • TIẾN LÊN MN 840.163
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 504.681
  • VÒNG QUAY 303.465
  • BINH XẬP XÁM 123.730