5
  • ĐÀO MỎ 3.978.723
  • MINI POKER 2.848.540
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 643.755
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.281
  • TIẾN LÊN MN 539.488
  • BINH XẬP XÁM 212.139