5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 307.712
  • TIẾN LÊN MN 217.130
  • BINH XẬP XÁM 160.812
  • VÒNG QUAY 505.080