5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 302.747
  • TIẾN LÊN MN 215.870
  • BINH XẬP XÁM 160.438
  • VÒNG QUAY 502.090