5
  • ĐÀO MỎ 5.158.667
  • MINI POKER 4.339.682
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.180
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 979.752
  • VÒNG QUAY 492.825
  • BINH XẬP XÁM 32.543