5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.876.267
  • MINI POKER 3.791.321
  • TRÊN DƯỚI 2.287.891
  • TIẾN LÊN MN 716.347
  • VÒNG QUAY 409.885
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 257.039
  • BINH XẬP XÁM 97.643