5
  • ĐÀO MỎ 5.187.167
  • MINI POKER 4.356.082
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.793
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 980.136
  • VÒNG QUAY 493.705
  • BINH XẬP XÁM 32.602