5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.950
  • TIẾN LÊN MN 787.963
  • BINH XẬP XÁM 31.985
  • VÒNG QUAY 542.485