5
  • ĐÀO MỎ 3.967.923
  • MINI POKER 2.846.540
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 642.815
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 585.670
  • TIẾN LÊN MN 538.911
  • BINH XẬP XÁM 212.024