5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 309.556
  • TIẾN LÊN MN 217.643
  • BINH XẬP XÁM 160.996
  • VÒNG QUAY 505.770