5
  • ĐÀO MỎ 3.992.323
  • MINI POKER 2.850.940
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 644.550
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.866
  • TIẾN LÊN MN 539.936
  • BINH XẬP XÁM 212.178