5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 308.015
  • TIẾN LÊN MN 217.463
  • BINH XẬP XÁM 160.871
  • VÒNG QUAY 505.375