5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.865.867
  • MINI POKER 3.790.821
  • TRÊN DƯỚI 2.281.891
  • TIẾN LÊN MN 714.793
  • VÒNG QUAY 409.235
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 253.091
  • BINH XẬP XÁM 97.321