5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.609
  • TIẾN LÊN MN 787.470
  • BINH XẬP XÁM 31.803
  • VÒNG QUAY 541.870