5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 309.112
  • TIẾN LÊN MN 217.555
  • BINH XẬP XÁM 160.936
  • VÒNG QUAY 505.605