5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.865.867
  • MINI POKER 3.790.821
  • TRÊN DƯỚI 2.280.391
  • TIẾN LÊN MN 714.545
  • VÒNG QUAY 409.225
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 252.458
  • BINH XẬP XÁM 97.276