5
  • ĐÀO MỎ 3.989.323
  • MINI POKER 2.850.540
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 644.420
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.859
  • TIẾN LÊN MN 539.912
  • BINH XẬP XÁM 212.170