5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 306.260
  • TIẾN LÊN MN 216.979
  • BINH XẬP XÁM 160.774
  • VÒNG QUAY 504.760