5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.138
  • TIẾN LÊN MN 788.501
  • BINH XẬP XÁM 32.099
  • VÒNG QUAY 543.185