5
  • ĐÀO MỎ 3.991.323
  • MINI POKER 2.850.540
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 644.515
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.859
  • TIẾN LÊN MN 539.934
  • BINH XẬP XÁM 212.178