5
  • ĐÀO MỎ 5.179.967
  • MINI POKER 4.352.482
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.545
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 980.063
  • VÒNG QUAY 493.555
  • BINH XẬP XÁM 32.589