5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.200.745
  • TIẾN LÊN MN 788.402
  • BINH XẬP XÁM 32.053
  • VÒNG QUAY 542.900