5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.200.443
  • TIẾN LÊN MN 788.301
  • BINH XẬP XÁM 32.038
  • VÒNG QUAY 542.830