5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.943
  • TIẾN LÊN MN 787.837
  • BINH XẬP XÁM 31.947
  • VÒNG QUAY 542.335