5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.888.367
  • MINI POKER 3.796.521
  • TRÊN DƯỚI 2.290.391
  • TIẾN LÊN MN 717.812
  • VÒNG QUAY 410.175
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 259.385
  • BINH XẬP XÁM 98.035