5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 304.628
  • TIẾN LÊN MN 216.370
  • BINH XẬP XÁM 160.595
  • VÒNG QUAY 503.765