5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.609
  • TIẾN LÊN MN 787.428
  • BINH XẬP XÁM 31.700
  • VÒNG QUAY 541.665