5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.200.098
  • TIẾN LÊN MN 788.195
  • BINH XẬP XÁM 32.022
  • VÒNG QUAY 542.735