5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.200.972
  • TIẾN LÊN MN 788.455
  • BINH XẬP XÁM 32.082
  • VÒNG QUAY 543.005