5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 305.550
  • TIẾN LÊN MN 216.783
  • BINH XẬP XÁM 160.717
  • VÒNG QUAY 504.405