5
  • ĐÀO MỎ 3.985.623
  • MINI POKER 2.849.740
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 644.125
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.823
  • TIẾN LÊN MN 539.688
  • BINH XẬP XÁM 212.163