5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.200.745
  • TIẾN LÊN MN 788.427
  • BINH XẬP XÁM 32.079
  • VÒNG QUAY 542.955