5
  • ĐÀO MỎ 3.986.223
  • MINI POKER 2.850.140
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 644.230
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.823
  • TIẾN LÊN MN 539.733
  • BINH XẬP XÁM 212.163