5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 309.430
  • TIẾN LÊN MN 217.574
  • BINH XẬP XÁM 160.938
  • VÒNG QUAY 505.680