5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.416
  • TIẾN LÊN MN 788.760
  • BINH XẬP XÁM 32.174
  • VÒNG QUAY 543.770