5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 304.467
  • TIẾN LÊN MN 216.168
  • BINH XẬP XÁM 160.506
  • VÒNG QUAY 503.055