5
  • ĐÀO MỎ 3.968.723
  • MINI POKER 2.846.940
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 642.965
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 585.670
  • TIẾN LÊN MN 538.952
  • BINH XẬP XÁM 212.024