5
  • TRỨNG RỒNG 23.653.411
  • ĐÀO MỎ 10.707.367
  • MINI POKER 3.917.321
  • TRÊN DƯỚI 2.451.891
  • TIẾN LÊN MN 837.855
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 498.823
  • VÒNG QUAY 300.515
  • BINH XẬP XÁM 123.567