5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.950
  • TIẾN LÊN MN 787.917
  • BINH XẬP XÁM 31.977
  • VÒNG QUAY 542.460