5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.827
  • TIẾN LÊN MN 789.090
  • BINH XẬP XÁM 32.372
  • VÒNG QUAY 544.515