5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 301.866
  • TIẾN LÊN MN 215.818
  • BINH XẬP XÁM 160.434
  • VÒNG QUAY 501.815