5
  • ĐÀO MỎ 5.093.867
  • MINI POKER 4.157.282
  • TRÊN DƯỚI 2.943.891
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.906.937
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 930.638
  • VÒNG QUAY 394.695
  • BINH XẬP XÁM 22.513