5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.888.367
  • MINI POKER 3.796.521
  • TRÊN DƯỚI 2.300.591
  • TIẾN LÊN MN 719.549
  • VÒNG QUAY 411.065
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 261.655
  • BINH XẬP XÁM 98.408