5
  • ĐÀO MỎ 3.987.823
  • MINI POKER 2.850.540
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 644.375
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.859
  • TIẾN LÊN MN 539.853
  • BINH XẬP XÁM 212.170