5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 304.736
  • TIẾN LÊN MN 216.664
  • BINH XẬP XÁM 160.706
  • VÒNG QUAY 504.135