5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 304.736
  • TIẾN LÊN MN 216.595
  • BINH XẬP XÁM 160.620
  • VÒNG QUAY 503.990