5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.869
  • TIẾN LÊN MN 787.587
  • BINH XẬP XÁM 31.827
  • VÒNG QUAY 542.040