5
  • ĐÀO MỎ 3.961.223
  • MINI POKER 2.845.740
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 642.395
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 585.318
  • TIẾN LÊN MN 538.668
  • BINH XẬP XÁM 211.985