5
  • ĐÀO MỎ 5.093.867
  • MINI POKER 4.159.382
  • TRÊN DƯỚI 2.943.891
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.907.954
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 930.967
  • VÒNG QUAY 395.005
  • BINH XẬP XÁM 22.613