5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 304.432
  • TIẾN LÊN MN 216.042
  • BINH XẬP XÁM 160.487
  • VÒNG QUAY 502.720