5
  • ĐÀO MỎ 5.184.367
  • MINI POKER 4.354.582
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.545
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 980.098
  • VÒNG QUAY 493.705
  • BINH XẬP XÁM 32.591